W Kolumnie znaleziono niewybuch. 

Uwaga! Apelujemy o szczególną ostrożność przy pracach ziemnych na terenie Kolumny, mimo że nie odnotowano w annałach żadnej znaczącej bitwy na naszym terenie, pamiątki II wojny dają o sobie znać. Podczas prac przy ogrodzeniu na ulicy Krakowskiej natrafiono na niewybuch, najprawdopodobniej, pocisku artyleryjskiego, saperzy z Tomaszowa Maz. przyjadą w poniedziałek, do tego czasu miejsce znaleziska zabezpieczy policja. G\M

niewybuch 2013