„Stare przedszkole” jednak dla Kolumny, choć narazie na pół roku

 

Na ostatniej Radzie Gminy 18.09.2013r. Pan Burmistrz Gabriel Szkudlarek złożył prośbę odnośnie wstrzymania sprzedaży starego przedszkola przy ulicy Śląskiej 3.

 Przewodniczący Rady Gminy Pan Robert Bartosik tak przedstawił sprawę: „ Wpłynął wniosek Rady Dzielnicy Kolumna i Stowarzyszeń Dzielnicy Kolumna o przekazanie zabudowanej nieruchomości po byłym przedszkolu przy ulicy Śląskiej 3. Pan Burmistrz prosił o zajęcie stanowiska na komisjach, część Radnych opowiedziała się, aby na okres pół roku nie ogłaszać przetargu na sprzedaż nieruchomości i dać możliwość Stowarzyszeniom przedstawienia dokumentacji umożliwiającej adaptację budynku zgodnie z wymogami przepisów prawa budowlanego i p.poż. niektórzy Radni byli przeciwni argumentując tym, że Kolumna posiada piękną dużą szkołę, która powinna być centrum edukacji i wychowania,  ale także życia kulturalnego i społecznego Kolumny.” Następnie wypowiedział się Pan Burmistrz. Poprosił Radę Gminy o możliwość wstrzymania sprzedaży na okres pół roku i w tym czasie przekazania nieruchomości w ręce Rady Dzielnicy Kolumna i Stowarzyszeń z Kolumny. Pan Burmistrz ponaglał także Radę Dzielnicy Kolumna do złożenia projektu zmian statutu Rady Dzielnicy, tak aby Rada Gminy mogła przegłosować  ten projekt na najbliższej sesji Rady Gminy. Burmistrz oraz część Radnych Gminy stanowczo podkreślili brak możliwości finansowania remontu budynku przy Śląskiej przez Gminę ze względu na pilność innych inwestycji (chodniki, drogi, kanalizacja). Pan Przemysław Sadziński podkreślił, że Stowarzyszenia mając osobowość prawną mają duże możliwości pozyskania różnych funduszy, nie mniej jednak sam stwierdził, że pół roku to za mało  na pozyskanie takowych.

Podsumowując, budynek starego przedszkola zostanie przekazany Radzie Dzielnicy Kolumna na pół roku, w tym czasie wszyscy razem Stowarzyszenia, Rada Dzielnicy, Radni Gminy z Kolumny i każda osoba chętna mają stworzyć plan marketingowy tego budynku. Uchwała o sprzedaży nieruchomości nie została odwołana, a jedynie odroczona, decyzję czy teren ten zostanie sprzedany, czy pozostanie dla mieszkańców Kolumny podejmą Radni Gminy za sześć miesięcy. Zostały przekazane (wszystkim zainteresowanym) dokumenty potrzebne do przekształcenia tego budynku (kosztorysy remontów, wymogi Straży Pożarnej i Inspekcji Budowlanej). Każdą osobę, która chciałaby pomóc prosimy o kontakt z nami lub z którymś ze Stowarzyszeń z Kolumny (Amazonki, Nasza Kolumna, Towarzystwo Przyjaciół Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Rada Dzielnicy Kolumna, Radni Gminy z Kolumny), jeśli będziemy działać razem dla dobra naszej miejscowości na pewno uda nam się osiągnąć wymarzony cel. Spróbujmy zrobić w Kolumnie miejsce do którego każdy będzie mógł przyjść. Stwórzmy w Kolumnie prawdziwy dom kultury, świetlice dla dzieci, plac zabaw, ścieżkę zdrowia… możliwości jest wiele potrzeba tylko chęci. Trzeba fachowym okiem spojrzeć na budynek, jakie prace są niezbędne i jak można je wykonać, stworzyć konkretny plan działania, sprawdzić możliwości dofinansowania ze środków zewnętrznych. Wierzę, że Nam się to uda, bo jeśli nie w Kolumnie to gdzie?