Zadbaj o swojego pupila.

Kolumna Ares

Jeśli jesteś mieszkańcem Gminy Łask możesz bezpłatnie zaczipować swojego psa. Jak czytamy na stronie Łaskiego Serwisu Informacyjnego:  „Wychodząc naprzeciw mieszkańcom Gminy Łask w celu uniknięcia zaginięć psów jak i kosztów ponoszonych przez ich właścicieli i gminę związanych z wyłapaniem i utrzymaniem ich w schronisku od 1 stycznia 2014 r. rozpoczęło się czipowanie psów, czego efektem jest oznakowanie do dnia 7 stycznia br. 3 psów. Pamiętajmy, że zaczipowany pies to mniej zagubionych zwierząt.

Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łask elektroniczne znakowanie (czipowanie) psów jest bezpłatne. Firmą wykonującą usługę czipowania jest Gabinet Weterynaryjny „Boliłapka” Katarzyna Gruszczyńska-Kolanus 98-100 Łask ul. Prostokątna 1 (tel. 792860213), która została wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego.

Czipowaniem mogą być objęte psy, których właściciele okażą dokument (ze zdjęciem) potwierdzający fakt zameldowania osoby utrzymującej  psa na terenie gminy Łask oraz aktualne zaświadczenie potwierdzające przeprowadzenie szczepienia psa przeciwko wściekliźnie. Następnie po wypełnieniu przez właściciela psa formularza zgłoszeniowego bazy danych SAFE-ANIMAL zostanie wykonany zabieg polegający na podskórnej iniekcji identyfikatora (mikroprocesora) psu. Po wykonaniu zabiegu informacje zawarte w formularzu zgłoszeniowym zostaną wprowadzone do bazy danych SAFE-ANIMAL, a na potwierdzenie wykonania usługi właściciel psa otrzyma dowód elektronicznego oznakowania psa oraz silikonową opaskę na obrożę.

Wyjaśniam, że zgodnie z Uchwałą Nr XXX/297/12 z dnia 26 października 2012 r. Rady Miejskiej w Łasku posiadanie psa trwale oznaczonego elektronicznym systemem identyfikacji – mikroczipem jest zwolnione z opłaty od posiadania psa, a zwolnienie to stosuje się w roku zgłoszenia zaczipowanego psa.

Zainteresowani czipowaniem psów mogą uzyskać informacje w Wydziale Ochrony Środowiska i Rozwoju Wsi Urzędu Miejskiego w Łasku ul. Warszawska 14 (tel. 43 676 83 50).

Zachęcam Państwa do korzystania z ww. usługi.

 

Grzegorz Skibiński

inspektor

Wydział Ochrony Środowiska i Rozwoju Wsi

Urząd Miejski w Łasku

źródło:Łaski Serwis Samorządowy lask.pl