Od jednego z mieszkańców Kolumny otrzymaliśmy zdjęcia uschniętych drzewek, na placu Szarych Szeregów, tuż obok ryneczku, z zapytaniem: czemu tolerowana jest taka sytuacja, że wycina się zdrowe drzewa, a takie suche i spróchniałe stoją nadal i straszą, czasem nawet stwarzają zagrożenie, gdyż od jednego z drzewek ostatnio odpadł konar. Odpowiedź nasza jest jedna – nie mamy pojęcia, co osoby odpowiedzialne za taki stan rzeczy mają na myśli, ale w końcu ktoś ze Starostwa ( najprawdopodobniej, gdyż drzewka rosną w pasie drogowym placu Szarych Szeregów) mógłby zarządzić usunięcie tego mało budującego widoku. Jeśli teren nie jest Starostwa to przepraszam, a cały tekst dedykuję Urzędowi Gminy. / GM

Kiedyś to miejsce wyglądało  bardziej schludnie.

Ryneczek przy Placu Szarych Szeregów rok 2014

Ryneczek przy Placu Szarych Szeregów rok 2014

Plac Szarych Szeregów w sierpniu 1990, przy ryneczku od ul. Kopernika (dawna Pałacowa). Kadr z filmu. Nad. K. Malinowski, archiwum prywatne.

Plac Szarych Szeregów w sierpniu 1990, przy ryneczku od ul. Kopernika (dawna Pałacowa). Kadr z filmu. Nad. K. Malinowski, archiwum prywatne.

Kolumna Plac Szarych Szeregów rok 2014Kolumna Plac Szarych Szeregów rok 2014Kolumna Plac Szarych Szeregów rok 2014