historia„W ostatnich kilkunastu latach zbierając materiały o historii naszego terenu,  trafiłem do osób mających ciekawe dokumenty i fotografie związane z przedwojennym podłódzkim letniskiem powstałym w 1927 r. – Miastem „Las Kolumna”.

 

Przedstawiam w skrócie historię Kolumny, a treść opracowania tworzą fotografie, dokumenty i opowiadania osób z nią związanych od czasu jej powstania.

Często ludzkie historie miejscowych łączyły się z przybyłymi nieraz z odległych stron Kresowiakami, których kwaterowano tu w opustoszałych pożydowskich i poniemieckich domach letniskowych, willach i pensjonatach.

Jedną z nich była Olga z Badowskich Nowakowa urodzona w 1926 r. na Ukrainie w Kiszczenicy koło Humania, pochodząca z polskiej ziemiańskiej rodziny. Związała swoje życie z człowiekiem urodzonym w Łasku – Stanisławem Nowakiem. W swojej tułaczce zaliczyli podobną historię. W czasie wojny trafili na przymusowe roboty do Niemiec. Ona pracowała w Bawarii, On koło holenderskiej granicy. Po wojnie spotkali się w Kolumnie.

Innym  przypadkiem wzbogacającym powojenną historię Kolumny był los najbliższych ppłk. Jerzego Dąmbrowkiego „Łupaszki”, jego żony i córek. Postać, o której nauczano w szkołach za Jego życia, i który za życia miał w centrum Wilna ulicę swojego imienia. Po 1989 r. osobę tą przywrócono pamięci włączając w zakres historii szkół średnich.

To opracowanie kończą relację dwóch osób z jednej rodziny, które przeżyły lata 1944/45 w czterech obozach koncentracyjnych.” – Konrad Hejneman Stowarzyszenie Las-Kolumna

zapraszamy do lektury – POPRAWIONA – 08. 09. 2017 – CAŁOŚĆ – Miasto Las Kolumna i jego historia-25 czer 2017(nowe igły)